ماده ۱۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک

در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله تقاضانامه است.

بعدی ❭