ماده ۳۶ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

این آیین‌نامه در ۳۶ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۱ به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.