ماده ۱۱۲ قانون تجارت

در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.

بعدی ❭