ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

بعدی ❭