ماده ۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

رئیس سازمان معاون وزیر دادگستری می‌باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.

بعدی ❭