ماده ۷ آیین‌­نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

خسارت­‌های خارج از تعهد بیمه­گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون می­‌باشد.

بعدی ❭