ماده ۱۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک

آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.