ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک

(به موجب قانون اصلاحی ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ حذف شده است)

بعدی ❭