ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک

امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها خواهد بود.

بعدی ❭