ماده ۶ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشد.

بعدی ❭