ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی

افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند.

بعدی ❭