ماده ۵۲ قانون ثبت اسناد و املاک

وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

بعدی ❭