ماده ۸۳ قانون ثبت اسناد و املاک

حوزه صلاحیت هر یک از دفا‌تر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.

بعدی ❭