ماده ۹۰۱ قانون مدنی

ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

بعدی ❭