ماده ۷ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و روسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌گردند.

بعدی ❭