ماده ۳ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه

شرح وظائف کمیته‌های حمایت قضائی استانی عبارت است از:
۳-۱-تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارایی،اتاق بازرگانی،استانداری،بانک‌های عامل،صنایع و معادن و...در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوطه.
۳-۲-اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب.
۳-۳-نظارت بر صدور قرارهای تامین اموال(از طریق دادستانهای مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران)و همچنین قرارهای تامین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار نشود(جز در مواردی که قانون اجبار نموده است).
۳-۴-تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی سرمایه‌گذاری.
۳-۵-ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکتهای سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکتها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان.
۳-۶-ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه.
۳-۷-ساماندهی هیاتهای مشاوره،کارشناسی و داوری متشکل از اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران.
۳-۸-اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.

بعدی ❭