ماده ۱۵ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می­باشد.

بعدی ❭