ماده ۵۱ قانون ثبت اسناد و املاک

در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید، نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.

بعدی ❭