ماده ۹ آیین دادرسی کار

رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.

بعدی ❭