ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک

پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.

بعدی ❭