ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.

بعدی ❭