ماده ۱۰۰ آیین دادرسی کار

چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده، پرونده آماده صدور رای باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رای خواهد بود.

بعدی ❭