ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است.

بعدی ❭