ماده ۳۹۷ قانون مدنی

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌ المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

بعدی ❭