ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی

از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

بعدی ❭