ماده ۳۱ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.

بعدی ❭