ماده ۳۴ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.

بعدی ❭