ماده ۲۱ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

هیچ‌یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

بعدی ❭