ماده ۱۲۷ قانون ثبت اسناد و املاک

در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آن‌ها در املاک گرفته می‌شود.

بعدی ❭