ماده ۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

روساء و اعضاء شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند.

بعدی ❭