ماده ۱۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک

حق‌الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است.

بعدی ❭