ماده ۱۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک

تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.

بعدی ❭