ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی

استفاده از شروط قراردادی خلاف مقرّرات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده،موثر نیست.

بعدی ❭